- Fax: ( - HOTLINE: 0974358528 - 0936036028 -PNM: 39A đường số 4, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, Tp.HCM

 | 

24862657 1964256873788748 4179411469561566355 n 132

  • Video ( ID youtube ) 0Bt6RPP2ANI

Hỗ trợ

 

Quy định tiêu chuẩn

Từ khóa
STT Ký hiệu Tên văn bản Ban hành
1 QCVN 4-1:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm - chất điều vị 20/05/2010

dxvsdfs

2 QCVN 4-3:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – Chất tạo xốp. 20/05/2010

dxvsdfs

3 QCVN 4-4:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – Chất chống đông vón. 20/05/2010

dxvsdfs

4 QCVN 4-6:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – Chất chống oxy hoá. 20/05/2010

dxvsdfs

5 QCVN 4-5:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – Chất giữ màu. 20/05/2010

dxvsdfs

6 QCVN 4-8:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – Chất ngọt tổng hợp. 20/05/2010

dxvsdfs

7 QCVN 4-9:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – Chất làm rắn chắc. 20/05/2010

dxvsdfs

8 QCVN 4-23:2011/BYT QCKTQG về Phụ gia thực phẩm - Nhóm chất tạo bọt. 13/01/2011

dxvsdfs

9 QCVN 4-20:2011/BYT QCKTQG về Phụ gia thực phẩm - Nhóm chất làm bóng. 13/01/2011

dxvsdfs

10 QCVN 4-19:2011/BYT QCKTQG về Phụ gia thực phẩm - Nhóm chế phẩm tinh bột. 13/01/2011

dxvsdfs

11 QCVN 4-18:2011/BYT QCKTQG về Phụ gia thực phẩm - Nhóm chế phẩm tinh bột. 13/01/2011

dxvsdfs

12 QCVN 12-3:2011/BYT Về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ bằng kim loại tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm 30/08/2011

dxvsdfs

13 QCVN 12-2:2011/BYT Về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ bằng cao su tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm 30/08/2011

dxvsdfs

14 QCVN 12-1:2011/BYT Về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm 30/08/2011

dxvsdfs

15 QCVN 62-MT-2016/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI ...

dxvsdfs

16 QCVN 40/2011-BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP ....

dxvsdfs

17 QCVN 8-2:2011/BYT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI GIỚI HẠN Ô NHIỄM KIM LOẠI NẶNG TRONG THỰC PHẨM. 13/01/2011

dxvsdfs

18 QCVN 8-3: 2012/BYT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI Ô NHIỄM VI SINH VẬT TRONG THỰC PHẨM 01/03/2012

dxvsdfs

19 QCVN 8-1:2011/BYT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI GIỚI HẠN Ô NHIỄM ĐỘC TỐ VI NẤM TRONG THỰC PHẨM 13/01/2011

dxvsdfs

20 QCVN 01-79:2011/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm – quy trình kiểm tra, đánh giá điều kiện vệ sinh thú y 25/10/2011

aQCVN 01-79:2011/BNNPTNT

21 QCVN 01-80:2011/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cơ sở nuôi trồng thủy sản thương phẩm - điều kiện vệ sinh thú y 25/10/2011

tuấn

22 QCVN 01-78:2011/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thức ăn chăn nuôi - các chỉ tiêu vệ sinh an toàn và mức giới hạn tối đa cho phép trong thức ăn chăn nuôi 12/09/2011

huỳnh

23 QCVN 6-2:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống không cồn 02/06/2010

 

tun

24 QCVN 02:2009/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt 17/06/2009

ngoc

25 QCVN 01:2009/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống 17/06/2009

tuan

26 QCVN 6-3:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với đồ uống có cồn -

HNT

27 Sửa đổi 1:2015 QCVN 5-1:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm sữa dạng lỏng. 2015

tnh

28 QCVN 5-3:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm phomat. 02/06/2010

nht

29 QCVN 5-4:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm chất bột từ sữa. 02/06/2010

tthhnn

30 QCVN 26:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn 16/2/2010

hntthhnntt

vilasssssssss

vc1

 

Khách hàng tiêu biểu

Địa chỉ: PTN&PNM: 39A đường số 4, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, Tp.HCM.

Điện thoại: (028) 3827 7986/ (028) 3829 7174 -

Fax: (028) 3824 7013

Email: ktclviettin@gmail.com  Liên hệ